Galerie

 
Muzeum
Kontakty
Akce měsíce
Historie
Expozice
Galerie
Žižkova síň
Výstavní síň
Muzejní knihovna
Včela Čáslavská
Z naší činnosti
Nabídka školám
 

nnnn

B. Borovičková
J. Prucha
Josef Svoboda
J. L. Dusík
Malíři Čáslavska

 

 

Městské muzeum a knihovna Čáslav

Galerie

Jeníkovská 222

286 01 Čáslav

 

Tel.: 327 316 769

e-mail: galerie@cmuz.cz

 

 

 

 

 VSTUPNÉ

dospělý návštěvník

25,- Kč

děti od 3 do 6 let

10,- Kč

ZŠ, důchodci nad 70 let

15,- Kč

studenti SŠ a VŠ

20,- Kč

senioři a ZTP

20,- Kč

držitelé průkazu ICOM a AMG

zdarma

Otevírací doba 

 

1. dubna až 31. října


1. listopadu až 31. března


Po

zavřeno

Po zavřeno
Út, Čt

 9-11, 12-17 hodin

Út - Pá

 9-11, 12-16 hodin

St, Pá 9-11, 12-16 hodin  
 

 


Stálé expozice

- sochařky B. Borovičkové - Podpěrové

-  malíře Jindřicha Pruchy

- scénografa Josefa Svobody

- Jan Ladislav Dusík a jeho doba

- Výtvarníci Čáslavska

krátkodobé výstavy

Disputace se známými osobnostmi


HISTORIE:     

Výtvarníky – malíře a sochaře přitahovala Čáslav především svou krajinou. Blízkost Železných hor rozprostírajících se v centru Českého masivu a celá oblast, jenž je krátce nazývána Vysočina zlákala řadu českých krajinářů - A. Chittussiho, J. Pruchu, A. Slavíčka, O. Blažíčka, F. Kavána, O. Lebedu a další. Nutnost dokumentace této oblasti si začalo palčivě uvědomovat zejména po druhé světové válce i místní muzeum.

Teprve roku 1961 získalo Městské muzeum v Čáslavi budovu bývalé synagogy za účelem zřízení městské galerie. Ta byla po adaptaci roku 1968 pod názvem Galerie Jindřicha Pruchy zpřístupněna veřejnosti. A to výstavou obrazů a grafik, podávající pohled na úsek evropského barokního malířství i na jeho odraz v českém městě na počátku naší obrozenecké malby i na začátky české malby moderní, neobyčejně výrazně reprezentované místními malíři. Tím se také podpořil zájem místní veřejnosti o výtvarné umění a ve městě po určitou dobu fungovala i pobočka Spolku přátel výtvarného umění. V prostorách bývalé synagogy zůstala výtvarná díla až do roku 2000. I když původní expozice byla později nahrazena krátkodobými výstavami různého výtvarného zaměření. V souvislosti s vrácením budovy bývalé synagogy Židovské obci bylo nutno řešit i nové prostorové zajištění sbírky výtvarného umění, která zde přes třicet let nacházela útočiště. Proto byla v bývalých kasárnách v Jeníkovské ulici vybudována nová galerie Městského muzea Čáslav, kam se sbírka výtvarného umění přemístila.

Slavnostní otevření nové galerie bylo při příležitosti 80. výročí narození profesora architekta Josefa Svobody dne 12.6. 2000. Zde je kromě depozitářů i poměrně rozsáhlá expozice výtvarného umění. Ve čtyřech místnostech a jedné vstupní chodbě je k vidění stálá expozice malíře J. Pruchy, sochařky B. Borovičkové-Podpěrové, hudebníka a skladatele J. L. Dusíka, scénografa J. Svobody a rodáků Čáslavska.  Další z místností slouží pak ke krátkodobým výstavám především současného výtvarného umění.


Muzeum | Kontakty | Akce měsíce | Historie | Expozice | Galerie | Žižkova síň | Výstavní síň | Muzejní knihovna | Včela Čáslavská | Z naší činnosti | Nabídka školám

 

 

Tento server byl naposledy aktualizován dne 16. 12. 2016